• Verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Huishouden (bij WLZ indicatie)

Deze zorg kunt u ontvangen via:

  • ZVW (ZorgVerzekeringsWet)
  • WLZ (met een PGB)
  • Particulier

Onder verzorging vallen de volgende hulpvragen:

Persoonlijke verzorging zoals wassen, haren wassen, hulp bij aan en uitkleden, aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, hulp bij de toiletgang, hulp bij mond en gebitsverzorging, opmaken van het bed bij bedlegerige cliƫnt, etc.

Onder verpleging vallen de volgende hulpvragen:

Toedienen van medicatie, verzorgen van wonden, inbrengen en verwijderen van sondes en katheters, uitvoeren voorbehouden handelingen, etc.

Onder (individuele) begeleiding vallen de volgende hulpvragen:

Administratie, boodschappen, huishouden, dagindeling maken, contact leggen met andere mensen, persoonlijke verzorging indien sturing en toezicht nodig is, etc.